Για να βάλετε μια αγγελία στο MagicScrapYard είναι πολύ απλό και είναι δωρεάν!

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γίνετε μέλοι και έπειτα βάζετε την αγγελία σας.

Επίσης σας δίνετε η δυνατότητα να πουλήσετε το αντικείμενο που θέλετε με δημοπρασία αλλά και να επιτρέπετε στους χρήστς να σας προτείνουν μια τιμή για το αντικείμενο που πουλάτε και αν συμφωνήσετε να πουλήσετε το αντικείμενο.

Σας δίνουμε πολλές δυνατότητες για να διαλέξετε και είναι δωρεάν.

Καταχώρηση αγγελίας.