1. Καμία αποθήκευση δεδομένων πιστωτικών καρτών

To MagicScrapYard.com δεν αποθηκεύει και δεν ελέγχει τα δεδομένα πιστωτικών καρτών.

2. Ορισμός προσωπικών δεδομένων

Τα ατομικά δεδομένα είναι προκαθορισμένα δεδομένα, όπως για παράδειγμα όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο του μέλους, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις.)

3. Βασική αρχή

Το μέλος συναινεί ότι το MagicScrapYard.com και οι προσληφθέντες από το MagicScrapYard.com βοηθοί ή/και συνεργάτες/υπεργολάβοι θα αποθηκεύουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που το μέλος εισήγαγε για την αιτιολόγηση και διαχείριση της σχέσης που αφορά στη διεξαγωγή και διεκπεραίωση των συναλλαγών, την ιδιότητα μέλους (π.χ. αναφορικά με το λογιστικό διακανονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή την διευκόλυνση της επικοινωνίας σε περίπτωση ερωτήσεων), και τις συναλλαγές και συμβάσεις που συνάπτονται μέσω της αγοράς  MagicScrapYard.com. Αυτό αφορά κυρίως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση email, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης του μέλους.

4. Δεδομένα χρήσης

Το μέλος συναινεί ότι το MagicScrapYard.com θα συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα δεδομένα χρήσης του μέλους αναφορικά με τη χρήση του  MagicScrapYard.com, ιδιαίτερα για να διαμορφώνει περαιτέρω την αγορά και την παρουσία της σε σχέση με τις πιθανές ανάγκες του μέλους και για να ενισχύει την ασφάλεια της αγοράς. Προκειμένου να διαμορφωθούν οι υπηρεσίες με τον καλύτερο δυνατό και ασφαλή τρόπο, αυτό θα αφορά κυρίως τον τύπο λογισμικού πλοήγησης ιστού (Browser)(π.χ. Internet Explorer 7, Mozilla Firefox) που χρησιμοποιεί το μέλος, το λειτουργικό σύστημα (π.χ. Windows XP), το όνομα χώρου (π.χ. go.sunrise.gr) και τη διεύθυνση IP.

5. Δημοσιοποίηση ονοματεπώνυμου, διεύθυνσης και αξιολογήσεων μέλους

Το μέλος συναινεί ότι το MagicScrapYard.com θα δημοσιεύει το όνομα μέλους, την ημερομηνία εγγραφής, το προφίλ αξιολόγησης και ότι θα καταστήσει ελεύθερη την πρόσβαση στα κατατεθέντα από το μέλος σχόλια αξιολόγησης για άλλα μέλη του MagicScrapYard.com σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της. Το μέλος αποδέχεται ότι δεν μπορεί να τηρηθεί η εχεμύθεια για ήδη δημοσιευμένα στοιχεία.

6. Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς

Το μέλος συμφωνεί ότι το MagicScrapYard.com θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του για ενέργειες μάρκετινγκ, όπως π.χ. την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία).Εφόσον το επιθυμεί το μέλος, το MagicScrapYard.com θα παραιτηθεί από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς. Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποστείλει ένα σχετικό email στο info@magicscrapyard.com ή να ρυθμίσει ανάλογα στον λογαριασμό μέλους του τη λειτουργία αποστολής ενημερωτικού δελτίου.

7. Επεξεργασία αναφορικά με απατηλές πράξεις

Το μέλος συμφωνεί ότι σε περίπτωση ύπαρξης εύλογων στοιχείων και εφόσον το απαιτεί η συγκεκριμένη περίσταση, το MagicScrapYard.com θα έχει το δικαίωμα να συλλέξει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει εκείνα τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκάλυψη, όπως και τη διακοπή προσφορών που δημιουργήθηκαν με δόλιο σκοπό καθώς και τα στοιχεία κάθε άλλης παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης του MagicScrapYard.com

8. Διαβίβαση σε περίπτωση νόμιμης διάταξης

Σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, το MagicScrapYard.com έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

9. Διαβίβαση σε υπηρεσίες ελλείψει νόμιμης διάταξης

Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει νόμου, το μέλος συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.